Λυπούμαστε, οι εγγραφές έχουν λήξει.

Η ημερίδα για τα δασικά οικοσυστήματα της Ελλάδας αποτελεί μια συνάντηση ειδικών επιστημόνων και ενδιαφερομένων φορέων με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων που σχετίζονται με θέματα προστασίας, διαχείρισης και αποκατάστασης δασικών οικοσυστημάτων και έχει ως σκοπό τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα παρουσιαστούν επιστημονικές πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τους δασικούς χάρτες, την πορεία υλοποίησης της απογραφής των δασικών οικοσυστημάτων και την προστασία των δασών με δράσεις πρόληψης δασικών πυρκαγιών και έργα αποκατάστασης συνέπεια των φυσικών καταστροφών. Επίσης, θα αναλυθεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για τα διοικητικά πρόστιμα στον τομέα της διαχείρισης της άγριας πανίδας και της θήρας. Ακόμη, θα παρουσιαστούν οι στόχοι και προτεραιότητες του Εθνικού Σχεδίου Αναδάσωσης και θα γίνει ενημέρωση για τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές που αφορούν τη διατήρηση, διαχείριση, προστασία και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων, καθώς και για το νέο θεσμικό πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι νέες προκλήσεις στις οποίες καλείται η δασική υπηρεσία να ανταποκριθεί, συμβάλλοντας στην κλιματική ουδετερότητα και σε ένα βιώσιμο μέλλον.


  • Ημερομηνία: 13/7/2023 09:00 - 13/7/2023 15:00
  • Τοποθεσία Ξενοδοχείο Astir, Πάτρα (Χάρτης)