Λυπούμαστε, οι εγγραφές έχουν λήξει.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Βιοποικιλότητα και Προστατευόμενες Περιοχές» διοργανώνει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Υ.Π.ΕΝ., στο Αμφιθέατρο του Υ.Π.ΕΝ. (Λ. Μεσογείων 119, 11526, Αθήνα), στις 5 Δεκεμβρίου 2023. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν θεματικές ενότητες που αφορούν στα εξής: Θεσμοθετημένα σχέδια δράσης για τα είδη χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος (Οδηγίες 92/43/ΕΟΚ και 2009/147/ΕΚ). Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την αποκατάσταση της φύσης. Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ) και Σχέδια Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura. Εποπτεία και αξιολόγηση του καθεστώτος διατήρησης προστατευόμενων ειδών και οικοτόπων στην Ελλάδα. Δράσεις αποκατάστασης του δασικού οικοσυστήματος της Δαδιάς μετά τις φετινές καταστροφικές πυρκαγιές στην περιοχή του Έβρου, κ.ά. Οι συμμετέχοντες στην ημερίδα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα νέα εργαλεία και τις επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την προστασία της βιοποικιλότητας και να συζητήσουν κρίσιμα σχετικά ζητήματα και προκλήσεις. Η Ημερίδα διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».


  • Ημερομηνία: 5/12/2023 09:00
  • Τοποθεσία Λεωφόρος Μεσογείων 119, Αθήνα 115 26, Ελλάδα (Χάρτης)
  • Περισσότερες Πληροφορίες: Αμφιθέατρο Υ.Π.ΕΝ.