Λυπούμαστε, οι εγγραφές έχουν λήξει.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργανώνει εκδήλωση για την Κλιματική Ουδετερότητα και τις Έξυπνες Πόλεις, τη Δευτέρα, 23 Οκτωβρίου 2023, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Σκοπός της πρωτοβουλίας, στην οποία πρόκειται να συμμετέχουν εκπρόσωποι της Πολιτείας, του επιχειρηματικού και του ακαδημαϊκού κόσμου, είναι να αναδείξει και να υποστηρίξει την προσπάθεια όλων των ελληνικών πόλεων για επιτάχυνση του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού τους, ενισχύοντας παράλληλα την επιδίωξη για επίτευξη της βιωσιμότητας, της αποδοτικότητας και της ανθεκτικότητας, που σχετίζονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Οι ελληνικές πόλεις, που εντάσσονται στην Αποστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις «100 κλιματικά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις έως το 2030, από και προς τον πολίτη» (η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, η Καλαμάτα, η Κοζάνη και τα Τρίκαλα), κατέθεσαν ή ολοκληρώνουν τα Κλιματικά Σύμφωνα Πόλεων τους, δηλαδή τη στρατηγική τους για το κλίμα και τον τρόπο υλοποίησής της, υποστηριζόμενες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σ’ αυτήν την προσπάθεια εντάσσονται, μεταξύ άλλων, σχέδια, δράσεις, δεσμεύσεις και το επενδυτικό πλάνο σε τομείς όπως: η ενέργεια, οι μεταφορές, τα κτίρια, η κυκλική οικονομία κ.ά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα έχουμε την ευκαιρία να ενημερωθούμε για την πρόοδο των εργασιών της πόλης της Θεσσαλονίκης, η οποία έχει καταθέσει προς έγκριση στην Ε.Ε. συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση, καθώς και τα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη αυτών των στόχων με ορίζοντα το 2030, βάσει του το Κλιματικού Συμφώνου της. Η ημερήσια διάταξη της συνάντησης περιλαμβάνει ομιλίες που αφορούν στην κυκλική οικονομία και την κλιματική κρίση. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου: «Σχέδιο δράσεων επικοινωνίας του ΥΠΕΝ», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».


  • Ημερομηνία: 23/10/2023 19:00
  • Τοποθεσία Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου, Thessaloniki, Greece (Χάρτης)
  • Περισσότερες Πληροφορίες: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ