ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο του προγράμματος "Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας".

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Στο πλαίσιο του προγράμματος "Πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε θέματα πολιτικών αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας", το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) διοργανώνει μία σειρά από εκδηλώσεις με στόχο την ανάδειξη των σημαντικών πολιτικών του Υ.Π.ΕΝ. αναφορικά με τα κρίσιμα θέματα που αφορούν την ενέργεια, το περιβάλλον και την προώθηση ενός βιώσιμου και αειφόρου μοντέλου ανάπτυξης.

Οι δράσεις-εκδηλώσεις που θα υλοποιηθούν είναι Ημερίδες διαδικτυακές και διά ζώσης, εορτασμοί Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος και Παγκόσμιας Ημέρας χωρίς Αυτοκίνητο, διοργάνωση Συνεδρίου, διοργάνωση Ηackathon καθώς και τρεις Πανελλήνιοι Διαγωνισμοί.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Υποδομές Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη".
TAKE ACTION NOW
DON'T WAIT ANY LONGER
  • Athens, Attica, Greece

Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλει ο χρήστης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για να απαντηθεί η επικοινωνία του.